Kan jag inte vänta?

Behöver vi verkligen fiber?

Med utvecklingen ställs större krav på ökade hastigheter inom IT. Tjänster som t.ex. Facebook blir allt tyngre och kräver mer av din uppkoppling. Med fiber finns ingen begränsning vad gäller hastighet på din uppkoppling.


Varför bygger inte operatörerna fibernätet?

Målet är att utbyggnaden av fiber är att den ska ske på kommersiell grund i maknadens regi, det innebär att operatörerna väljer att bygga ut där de tjänar pengar på utbyggnaden. Hos oss ser de inte den lönsamheten.


Kan jag inte vänta?

Om du väntar måste du själv stå för hela kostnaden för att ansluta dig till redan dragna kablar. Du får heller inte ta del av de bidrag som söks i och med utbyggnaden. Totalt kan det medföra att din kostnad blir den dubbla mot vad den blir om du går med nu.