Årsmöte Måndag 22 April kl 19,00

Välkommen till årsmöte i Klockaregården, eller digitalt….

Möteslänk: Årsmöte Bredareds Fiber | Microsoft Teams | Meetup-anslutning

Vi bjuder på fika

Ärenden enligt stadgarna

Allt eftersom handlingarna blir klara så lägger vi upp dem på www.bredaredsfiber.se