Medlemsskap eller överlåtelse

Bredareds Fiber Ekonomisk Förening

har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Som medlem deltar du i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Verksamhetsområdet sträcker sig över Bredareds församling med omnejd. Äger du en fastighet inom verksamhetsområdet kan du också bli medlem. Är ni två eller flera som äger en fastighet tillsammans kan dock endast en av er bli medlem.

Anslutningsavtal

Ny anslutning

Fyll i anslutningsavtal  och läs Villkor för anslutningsavtal och skicka avtalet till : Bredareds Fiber c/o Stefan Magnusson Valsjöryd 2 50496 Bredared. Eller scanna/fota och mejla den till info@bredaredsfiber.se

Överlåtelse till ny ägare

Om fastigheten byter ägare så fyller ni tillsammans i Överlåtelse av andelsrätt Bredareds Fiber och läser villkoren för detta: Villkor för Anslutningsavtal

Tjänsteavtal

Fyll i tjänsteavtal där du väljer om du vill använda vårt gruppavtal eller om du väljer öppen fiber.

Om du önskar avsluta ditt medlemskap ska detta ske vid slutet av räkenskapsåret och först 2 år efter inträde. Uppsägningen ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske samma år.

Läs våra fullständiga föreningsstadgar här.