Varför fiber?

Fiber eller 5G ?

PTS ser inte att 5G-utbyggnaden inom överskådlig tid kommer att ge nationell täckning av 1 Gbit/s. PTS bedömning är därför att 5G inte kategoriskt bör ses som en ersättning för fiber.

Läs mer om vad PTS skriver om 5G 

Varför behöver jag ha 100Mbit/s?

Fiber är snart lika självklart som el och avlopp. Du kan se på TV i högupplösning, surfa obehindrat och ringa samtidigt, i samma tjänst, vilket medför billigare tjänster. Utvecklingen gör också att tjänster på internet blir mer krävande. Det kan innebära att fiberns obegränsade hastighet är ett måste i framtiden.


Kan ni ge exempel på varför jag ska välja fiber?

Kvalitéten på internet blir både bättre och jämnare, samtidigt som fiber inte har några begränsningar.
Med fiber blir ditt hus mer attraktivt på bostadsmarknaden. Det utvecklar din bygd, både för företag och privatpersoner. En bygd som hänger med i utvecklingen kommer också att överleva och utvecklas i framtiden.
Kopparnätet som används idag är dyrt att underhålla och kommer efterhand att avvecklas. Telia har redan påbörjat avvecklingen, främst på landsbygden och många operatörer har idag enbart tjänster för fasta fibernät.
Fiber färdas med ljusets hastighet och saknar därför begränsningar, det kan blir hur snabbt som helst. Begränsningarna som är idag sitter istället i ändutrustningen. När ändutrustningen blir bättre blir ditt surf ännu snabbare.

Datorer med varierande uppkopplingshastighet och ”lagg” blir historia. Fibern är mestadels förlagd i mark och blir då mindre känslig för väder och vind. Driftsäkerheten är betydligt större än kopparledningarna. Mobilsystemen är också driftsäkra även om dessa är mer känsliga för olika väderförhållanden.