Kostnad?

Insats

Insatsen ligger nu på 21000 kr + installation som kostar 2000 kr

Grävningen på din egen tomt tillkommer och den gör du själv eller anlitar tex Myrekulla entreprenad som tar ca 2000 kr i normalfallet.


Är det värt det?

Kostnaden betalar sig i längden men det beror vad du har idag och vilka krav du har på framtiden. Men med tanke på att nuvarande fasta telenät är i dåligt skick och inte längre underhålls så kommer alternativen (mobilt) bli betydligt dyrare och det är osäkert om de kan klara dina krav och vara tillräckligt stabilt. .


Kan jag inte vänta?

Det är möjligt att ansluta sig senare, men då bekostar man grävning från skåp eller där slang är förberedd. Insatsen är lika för alla men installationen kan kosta mer eftersom vi då behöver anlita tekniker bara för din installation.