Föreningens uppgifter

är många men några uppgifter nedan gör vi?

  • Bygger det lokala anslutningsnätet. Genom ett personligt engagemang och med den lokal- och personkännedom som finns i föreningen kan byggnationen genomföras smidigt, effektivt och till så låg kostnad som möjligt.
  • Projekterar med hjälp av fiberleverantör
  • Arbetsleder allt frivilligarbete
  • Ordnar nödvändiga marktillstånd och anslutningsavtal
  • Praktiskt arbete med t.ex. ledningsdragning, montering, markarbete. Föreningsmedlemmarna utför så mycket av det praktiska arbetet som man enas om. Föreningarnas insatser har stor betydelse för den slutliga kostnaden.