Fiberföreningen

 • Oktober 2014
  Informationsmöte i Bredareds församlingshem 20141021
  Interimsstyrelse på 7 personer bildades.
 • Januari 2015
  Bredareds FIber Ekonomisk Förening bildades 20150115
  Styrelsen består av Helena , Stefan, Bobby, Hans, Niklas och John
 • April 2016
  Årsmöte 20160427
  Leif Wilhelmsson och Clas Johansson blev invalda i styrelsen John Karlsson lämnade.
 • Maj 2016
  Styrelsemöte 20160515
 • Juni 2016
  Styrelsemöte 20160619
  Utskicka av anslutningsavtal och medlemsavgift.
 • Augusti 2016
  Styrelsemöte 20160807
  Möte med tätorten20160824, Mötet utredde om det finns fler alternativ än Bredareds fiber för anslutning i tätorten. Förnärvarande är det bara Bredaredsfiber som erbjuder anslutning. Splitvision går bara in om Bredareds fiber misslyckas.
 • September 2016
  Styrelsemöte 20160918
  Uprättat alla handlingar som behövs till bidragsansökan. Många kontakter med länstyrelsen och komplettering av handlingarna.
 • Oktober 2016
  Sista delarna till bidragsansökan inlämnade 20161007
  Styrelsemöte 20161017
  Möte med länstyrelsen i skara angående bidragshanteringen 20161026 (Helena)
  Arbetet fortsätter med att få in anslutningsavtal och få besked från alla som inte aktivt har hört av sig.
 • November 2016
  Styrelsemöte 20161128
  Möte med Companion Sjuhärad om nya regler för ekonomiska föreningar 20161117 (Stefan+?)
  Vi väntar besked på om vår bidragsanskökan ska gå igenom
  Arbete med att upprätta anbudshandlingar
  Arbete med webgis där vi måste visa för länstyrelsen hur vi ska gräva utan att förstöra naturvärden som skyddvärda träd, vattendrag m.m
 • December 2016r
  S
  kicka ut anbudsförfrågan
  Möte med fibersamverkan i 7-Härad 20161206
 • Januari 2017
  Utvärdera anbuden.
  Markavtal upprättas och skrivs på av markägare.
 • Februari 2017
  Vi bjöd in till Klockargården för markupplåtelseavtal. Många kom och fixade detta men vi har ganska många kvar…..
 • Mars 2017
  Vi fick in 3 st anbud och vi valde SLL och tecknade ett avtal med dem.
 • April 2017
  Uppstartsmöte med SLL och planering för hur arbetet tas vidare.
 • Maj 2017
  Årsmöte 9/5
 • Juni 2017
  Uppstart av Fiberekonomi
 • Juli 2017
  Inlämning av ledningsansökan till Trafikverket
 • Augusti 2017
  Första fakturan på insatskapital skickas ut
 • September 2017
  Markavtal
 • Oktober 2017
  Planering av upphandling
 • November 2017
  GRÄVSTART
  Faktura nr 2 på insatskapital skickas.
 • December 2017
  Val av Kommunikationsoperatör
 • December 2018
  Grävningar är i princip klara förutom Gåshult som tyvärr får vänta tills markägare tillåter grävning. (dödsbo)
 • April 2019
  Fibernätet invigs på årsmötet. Installationer klara men det återstår en hel del arbete kring bidrag och ledningsrätt
  •