Årsmöte 2020-03-31 19.00

Välkommen till årsmöte i Bredareds Fiber Ekonomisk förening 2020-03-31 kl 19,00

Vi kommer att ha årsmötet i Församlingshemmet men på grund av pågående coronaepidemi så kommer vi också att göra mötet tillgängligt på webben.
Vi undersöker just nu hur vi ska hantera detta för att göra det så enkelt som möjligt och återkommer med mer information närmare mötet.

Nedan hittar du aktuella handlingar inför mötet.

I senaste fakturan så har vi debiterat för medlemsavgiften som nu är 200 kr vilket beslutades på förra årsmötet. Några har reagerat på den kraftiga höjningen men gjordes för att kunna ge styrelsen rimlig ersättning för sitt arbete. Hittills har styrelsen inte fått någon som helst ersättning för tid eller resor som lagts ner på fiberföreningen. Styrelsen kommer att kunna använda 1 basbelopp (47300 kr) för att ersätta det arbete som görs i styrelsen från och med 2020.