Årsmöte Måndag 22 April kl 19,00

Välkommen till årsmöte i Klockaregården, eller digitalt….

Vi bjuder på fika

Ärenden enligt stadgarna

Allt eftersom handlingarna blir klara så lägger vi upp dem på www.bredaredsfiber.se