Mitt trådlösa funkar, varför byta?

Vad förbättras med fiber mot mitt trådlösa?

Där delar flera slutanvändare på samma radiosignal vilket gör att kapaciteten till en enskild slutkund kan variera. Hastigheten avtar också med avstånd och täckningen försämras med fysiska hinder. Trådlöst bredband medför i genomsnitt lägre överföringshastigheter.

För att mobilmasten ska ge hög kapacitet krävs att den är ansluten med fiber eller kraftfull radiolänk.

Är det inte smidigare med mobila lösningar trots allt?

Mobila lösningar är bra med tanke på deras flecibilitet, men fiberkabel är enligt många ett måste för att klara av den belastning som framtida internettjänster kräver.

Kapaciteten med fiber är konstant, det ligger i mark och är drifttåligt till skillnad från trådlösa lösningar.