Felanmälan

Felanmälan på bredband och telefon görs till NetatOnce kundtjänst 0771-404400 eller kundtjanst@netatonce.se

Innan du ringer så startar du om all utrustning. Prova med tex. dator med nätverksladd direkt i mediaomvandlaren (modemet på väggen) så att du kan utesluta tex. wifi.

Vi har några få modem i lager som vi kan byta själva efter tex en åskskada. Kontakta stefan@bredaredsfiber.se eller ring på 0730494226

Felanmälan på TV görs till Telia 020-20 20 70

Misstänker du avgrävda ledningar så meddela någon i styrelsen.

Kända driftstörningar

Byte av UPS batteri 20240229 13-14

Avgrävning 20231218 08.30
I Aborråsen vilket även påverkar Holmen, Gåshult och Porsnabben.
Lagning beställd men ännu ingen prognos när det kan bli åtgärdat.
Uppdaterad 20231219
Aborråsen 2 är lagad men stamfibern som påverkar gåshult och porsnabben fortsätter reparationen 19/12

Byte av bredbandsleverantör 2023-10-02 Kommer att pågå hela dagen.

Elmätarbyte 2022-06-07

Elmätaren byts i Klockaregården men troligtvis kan reservkraft/batteri klara att hålla i gång noden under tiden.

Åska ? 2021-07-04 05,00-09,00

Nodens ena UPS (reservbatteri) har krånglat och startats om ett par gånger. Men den här gången så blev fyra switchar strömlösa. Kanske påverkad av åska?. Har nu kopplat förbi denna UPS och förtillfället är har dessa switchar ingen strömbackup. Men nu fungerar allt normalt igen. Vi kommer att behöva ta ner noden vid ett senare tillfälle för att koppla om så att hela noden har reservkraft. / Stefan

Åska 20200523
Efter rejält åskslag i Gravryd/Hästhagen så har flera kunder varit utan anslutning en längre tid. Telenor har haft svårt att hjälpa till och vi förstår inte riktigt varför. Modem och router har varit igång men kommunikationen mellan enheterna har slagits ut och de har behövt byta både router och modem. Vi har nu beställt några extra modem till föreningen för att snabbare kunna hjälpa till vid den här typen av problem.

Uppdaterad 20190928

Telenor har i flera av sina noder fortfarande problem med sin utrustning. Vid strömavbrott hos dig som abonnent så tar det ibland tid innan länken till noden kommer igång. De har därför lagt in rutiner för att med jämna mellanrum scanna igenom switcharna och återställa sådan här problem. Har du bekymmer med detta så tveka inte att anmäla till deras support då de ska kunna återstarta just din anslutning manuellt. Telenor har felanmält sin utrustning till leverantörerna men eftersom det är en kombination av flera företags utrustning så har det varit svårt att utreda exakt vad som är fel och vad som ska åtgärdas. Telenor är mycket frustrerade kring det här men vill naturligtvis att leverantören ska stå för ev. utbyte av utrustning.

Problemen började hos oss i vecka 25 och flera kunder har haft problem och Telenor har varit i noden och bytt ut utrustning. Det finns risk för att fler kunder drabbas av detta och ni behöver anmäla detta till Telenors kundtjänst allt eftersom.

20190415-20190510
Flera medlemmar har problem med TV som får störningar efter ett tag. Vi har testat utrustning genom att byta mellan abonnenter. Vi har testat att byta portar i mediakonverterare och router. Vår teori nu är att vi har någon form av kapacitetsprobem. Felen är anmälda till Telenor men vi ber er fortsätta att anmäla felen till Telenor så att de får grepp om problemen.

Uppdatering 20190430
Nu har vi fått återkoppling på att de arbetar med ärendet med lite högre prioritet, de gör mätningar och försöker hitta en lösning. Några medlemmar har efter uppdateringar i tv-boxen fått mindre störningar.

Uppdatering 20190503
Har fått återkoppling från Telenor som skriver så här:

”Kollegorna har sett över trafiken i switcharna och ser inga som helst kapacitetsproblem, dem har kollat extra noga på kvällskvisten.
Felet ligger inte i det åtminstone. Det kan vara som så att detta är ett större problem som alltså inte bara ni påverkats utav.

Tror jag läste att ni uppmanat boende att även lägg egna felanmälningar, kollegorna tror det är bäst chans att hitta fel där genom.
Har ni hört mer från boende om felet kvarstår, förvärrats, förbättras eller så?”

Så fortsätt att rapportera in till Telenor om ni har störningar. Skriv gärna till info@bredaredsfiber.se eller på Facebook också så kan vi få en samlad bild ..

20190510
Utrustning i noden är nu utbytt som troligtvis har orsakat dessa störningar. 96 abonnenter har inte påverkats alls.

20190410
Vattenfall utför arbete 18,30-22,00 och detta påverkade noden. UPS stog sig ca 1 timma men borde klarat något mer.