VAR RÄDD OM VÅRA GRÄVARE !

Bild från Sandvad i Fristad som är längst österut mot Öresjö. Vecka 20 sker grävning från Torbjörntorp mot Sköttning….

Att gräva fiber är ingen lätt uppgift, mycket kan gå fel men faktum är att det blir betydligt mycket mer rätt än fel.

Vi har en mycket duktig entreprenör i Erntssons gräv. Vär rädd om dem.

Om det är något ni inte tycker är som det ska så ta upp det med områdesansvarige eller någon i Bredareds Fibers styrelse som är ansvariga för vad som händer.

Vi har planerat och jobbat i flera år för att genomföra det här projektet. Vi har stakat och begärt tillstånd från markägare och vägföreningar att ta oss fram med fiberslangarna. Om du inte är nöjd med stakningen så måste detta ordnas innan grävarna kommer. Annars finns risk att vi inte hittar några alternativ.

Vårt avtal med entreprenören innebär att vi själva står för alla extra kostnader som uppstår för återställning. (om de inte är
uppenbart slarviga) Det kan tyckas riskabelt med det är också en förutsättning för att hålla nere kostnaderna. Allt du kan hjälpa
till med håller nere våra totala kostnader.

President Kennedy sa ungefär så här: fråga inte vad USA kan göra
för dig utan fråga istället vad jag kan göra för USA. Det är samma här. Underlätta för grävarna och hjälp till med återställningen så kan vi hålla budget. Annars är risken stor att en höjd insats kommer som ett brev på posten.

När alla i bygden har fått fiber så har vi kanske lagt ner 10 000 ideella timmar. Vi lägger ner de timmarna bara för att vi tror på detta. Alla ska kunna få tillgång till fiber. Oavsett om man bor tätbefolkat eller ensam flera km bort i skogen. Det ska gå att bo och verka även i framtiden i vår bygd och då är fiber en del av detta.

Klagomål lämnar du till styrelsen!
Beröm lämnar du direkt till grävarna tex med ett leende eller tumme upp!
Sprid även detta till dina grannar som kanske inte ska ha fiber.