Val av entreprenör

På styrelsemötet 19/3 beslutades att gå vidare med anbudet som vi fått från SLL Energi & Infrastruktur AB.

Vi har bokat ett möte med SLL den 30/3 där vi ska gå igenom detaljer i offerten innan vi gör ett skriftligt avtal.

SLL har gjort ett antal uppdrag åt fiberföreningar i vår närhet och är ett väletablerat företag på den här typen av entreprenader.

Vi hoppas nu på grävstart i höst

/ Styrelsen