Vad gör styrelsen nu ?

Många tror att fiberprojektet är klart och färdigt och att styrelsen nu sitter och rullar tummarna. Men så är det inte riktigt. Ja själva projektet med grävning och inkoppling är klart och vi har fått nätet besiktigat och det är slutbetalt till SLL med underentreprenörer.
Vi har nu utfört några nya installationer på nybyggen och till nya fastighetsägare som flyttat in. Just nu är vi 425 medlemmar som använder sin fiber och vi har ytterligare några som väntar eller håller på och bygger.

Men sedan har vi kvar ledningsrätten där lantmäteriet ska skriva in alla markavtal som är skrivna. Här behövs lite kompletteringar på avtalen med de kartor som de nu tagit fram och som ska godkännas av alla som skrivit markavtal. Vi återkommer med mer info om detta till de som är berörda.

Vi har också kvar slutredovisningen till länsstyrelsen för att få ut vårt bidrag. För närvarande lånar vi 5,2 Mkr i banken och betalar räntor för detta lån. Men slutredovisningen går att göra först när markavtalen är inskrivna av lantmäteriet.

Sedan söker vi också efter ett underhållsavtal när nu snart garantitiden går ut på nätet. Detta hoppas vi blir klar vid årsskiftet.

Löpande så sköter vi också underlag för faktureringen till fiberekonomi. Fastigheter som byter ägare behöver teckna nya avtal med de nya ägarna. Insatser ska bokföras om och fakturor ska bokföras.

Men styrelsen är också mycket tillfredsställd med att vi har ett fungerande nät och vi hoppas att vi fortsatt ska kunna dra fördelar av att äga och driva nätet i vår ekonomiska förening.

Styrelsen