Trängsel i församlingshemmet på årsstämman

120 personer trängdes i församlingshemmet när vi informerade om hur vårt fiberprojekt går. Helena hälsade alla välkomna, Stefan Magnusson och Torbjörn Karlsson från SLL informerade om ekonomi och massor av detaljer hur projektet nu ska gå vidare.

I bifogat bildspel kan du läsa mer om detaljerna som gicks igenom.

Arne Person tog tag i klubban och genomförde alla formella punkter. Styrelsen blev omvald och stadgeändringarna gick igenom.

Nu är det bara resten kvar…….

Årsmöte 20170509 budget och arbetsuppgifter