Telia stänger ner delar av sitt kopparnät.

Telia monterar nu ner stora delar av sitt kopparnät. Även stationer i Borås kommun har aviserats att stängas.  Läs mer på Telias hemsida om hur de hanterar detta. I huvudsak handlar det om att erbjuda mobil lösning istället eller hänvisning till marknaden där tex de lokal fiberföreningarna är ett av alternativen.

De stationer i Borås kommun som berörs närmast är:

TELESTATION,FIBERFÖRENING
Almenäset, Bredared Fiber.
Avelstomten, Borgstena Fiber
Draered, Draered/Äspered Fiber
Hulud,  Ljushult/Hulu Fiber
Komlösa, TKF Fiber
Seglora, Seglora Fiber
Tärbyås, TKF Fiber

http://www.telia.se/privat/om/framtidensnat.html