Nu har vi skickat ut anbudsförfrågan

Nu har vi gjort klart förfrågningsunderlaget.

Vi vill nu få kontakt med företag som är intresserade av att genomföra vårt fiberprojekt. Vi annonserar på Visma opic där den här typen av upphandling är vanlig. Det är också ett krav att den här upphandlingen sker öppet så att alla företag som är intresserade får möjlighet att räkna på uppdraget.

Annonsen kommer att ligga ute en månad och sista dag för att lämna anbud är 1 Mars.

Vi hoppas att vi får in tillräcklig med anbud och att något av dem är intressant. Entreprenörerna är förnärvarande överhopade med jobb men vi hoppas ändå att de är intresserade av oss.

Styrelsen

Här är hela förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlag Totalentreprenad Bredareds fiber 20170130
Bilaga 10 Samförläggning
Bilaga 6 Exempel på underlag från andra nätägare
Bilaga 9 Stamledning
Bilaga 8 Så uppfylls villkoret om kabelrör
Bilaga 7 Grundprinciper för upphandling
Bilaga 4 och 5 Uppgifter från fiberkartan fastigheter som ska anslutas eller som senare ska kunna anslutas
Bilaga 3 Markavtal Bredareds FIber Ekonomisk Förening
Bilaga 1b Utbredning av fibernät