Lite uppdatering 20190216

Fiberblåsarna har kämpat på och har nu bara tre skåp kvar att få färdigt. Svetsarna kommer att fortsätta och få ihop fibern under nästa vecka. Installationer pågår också under nästa vecka i Hultås, Lövås och delar av Vemmenhult. Nästa omgång beräknas få installationsdatum i början av Mars.

Det är tråkigt att hela tiden få framskjutna datum men nu är det ändå ganska nära att vi ska bli klara.

Vi kämpar också med Telenor som inte har haft den bästa kundtjänsten som vi önskat. De bollar ärenden mellan olika avdelningar och som då tappas bort. Däremot när tjänsterna väl är igång så verkar de vara stabila.Förnärvarande har vi problem med att adresser inte blivit beställningsbara i kundtjänst fastän vår backofficekontakt har bekräftat att det ska fungera. Vi har telefonnummer som inte visas i nummerpresentation och vi har telefonnummer som inte har blivit porterade från Telia till Telenor

Jag har förnärvarande tre ärenden igång.

Känner du att något inte fungerar så mejla oss snarast så att vi kan samla ihop problemen och verkligen få de åtgärdade.