Ledningsrätt

I augusti lämnade vi in handlingarna för ledningsrätt. Lantmäteriet har nu gjort kartunderlag som behöver godkännas av markägarna. Detta är gjort efter vår GPS-inmätning.  Vi har fått kartunderlagen i form av större kartor som vi nu bryter ner för att kunna bifogas till varje markavtal. Vi kommer att arbeta med detta söndagen den 17/11 mellan 9-13 i Klockargården.

Vi vore tacksamma om så många som möjligt av er som skrivit markavtal kan komma förbi och ordna detta. Tänk på att om ni är flera fastighetsägare så måste alla skriva på. Vi kommer inte att kunna slutredovisa projektet förrän lantmäteriet skrivit in detta på varje fastighet i fastighetsregistret.

Detta berör alltså inte de som bara har sin egen fiber in i sin trädgård. Men där stamledningen ligger på din mark och sedan går vidare till andra har skrivit markavtal då vi började projektet och som nu behöver uppdateras.