Lakhallsvägen (uppdaterad 20211112)

Föreningen har sökt stöd av PTS för att kunna förlägga fiber till Lakhallsvägen. Här finns hundra fastigheter och ca 50st har visat intresse av att ansluta sin fastighet. Ansökningstiden för bidrag gick ut i början av augusti och nu väntar vi på besked om vi får något bidrag. PTS har totalt sett fått mer ansökningar än vad de har medel till. Så nu håller de på att se över alla ansökningar och se var man får mest fiber för pengarna.

Nu har det också visat sig att även IP-Only har sökt bidrag för Lakhallsvägen som nu börjar söka efter intresserade fastigheter. Så från att ingen har visat intresse för det här området på flera år så finns nu två stycken alternativ. Brev från IP-Only har gått ut till de boende och säljare har även knackat dörr.

Men vi har ingen aning om vilket alternativ som kan bli verklighet. Detta avgörs under hösten av PTS.

Så vi tror att det är bäst att avvakta med att teckna avtal tills PTS har meddelat om Bredareds Fiber eller IP-only får bidragsmedel.

/Stefan Magnusson

Det verkar som IP-only har beviljats stöd för området men det råder en del osäkerhet kring detta. Läs vad arbetsgruppen skriver.