Installation av fiber i huset.

Vi har under mer än ett halvår grävt ner slangar och blåst i fiber i dessa. Vi har svetsat ihop fibern i skåpen och nu har vi drygt 250 anslutningar som blir möjliga att starta.

Planen är att dessa installationer ska börja i vecka 37 men vi har ännu ingen garanti att det faktiskt blir så. Det fattas lite svetsning och fiberblåsning och vi har fått göra om en sträcka där fastighetsägare har stoppat oss.

Du måste vara klar med tomtgrävningen vecka 36!

Men nu är det hög tid för de som ännu inte grävt in sin fiberkabel till huset. Om inte detta har skett så kan du inte beställa inmonteringen i huset. Dessutom riskerar du att få vänta till sist eftersom vi försöker göra detta områdesvis.

Om du behöver hjälp med tomtgrävningen så ringer du Andreas Palm på Myrekulla Entreprenad 0702-303750. Några har beställt tomtgrävning via SLL och de kommer att utföras i samband med installationen.

Vi återkommer när beställningsportaler för installation och abonnemang öppnas.

Där fibergrävarna inte har varit ännu är det inte lika bråttom med tomtgrävningarna men passa på nu innan tjälen kommer….. Vi har stakat färdigt i Mjöshult, Boda och Gamsen.

Vi kommer att fortsätta att staka i Aplakulla Hjortsberg och Skåpeslätt inom några veckor.

Fiberinstallation på din tomt och i ditt hus