Höjning av nätavgift

För att få balans i föreningens ekonomi så höjer vi nätavgiften 2021-01-01 från 100 kr till 125 kr per månad. Samtidigt tar vi bort medlemsavgiften för 2021 som tidigare var 200 kr/år enligt beslut på årsmötet 2020.

Nettohöjningen blir då 100 kr / år.

Nätavgiften täcker våra kostnader för driften av nätet.

  • Noden i Klockargården behöver ström och tillsyn.
  • Fibernätet behöver vara väl dokumenterat och uppdaterat. Vi behöver märka ut var ledningen går då någon vill gräva i närheten av dessa. (Ledningskollen.se)
  • Vid skador på skåp eller utrustning så behöver dessa åtgärdas. Även om operatören står för utrustningen så kan fiber behöva svetsas om och mätas upp på nytt.
  • Försäkring behövs i händelse av brand, tex i noden.
  • Styrelsens arbete
  • Ekonomisystem och redovisning
  • Bank och lånekostnader (förnärvarande lånar vi 1,4 Mkr i väntan på slutligt bidrag)
  • Avskrivningar på investeringen vilket motsvarar förslitningen på nätet. Vi behöver spara kapital för att kunna göra nödvändiga reparationer och förbättringar i framtiden.

För dig som använder gruppavtalet så ingår nätavgiften och nytt månadsbelopp blir 364 kr.

Du som har annan operatör betalar nätavgiften till föreningen separat.

Avgift för brevfaktura är 30 kr / kvartal men e-Faktura är kostnadsfri. Meddela oss vilken bank du använder om du vill byta till e-Faktura

Styrelsen