Eventuell driftstörning

På Fredag 15/10 med början klockan 8,00 kommer Bredareds IF att byta elcentral i Klockargården.

Bytet påverkar även fibernoden men förhoppningen är att störningen ska bli så kortvarig som möjligt. (några minuter)

Under tiden kopplar vi in ett reservkraftaggregat. Vi har sedan tidigare utrustat noden med uttag för detta och nu får vi ett bra tillfälle att testköra.

De batterier vi har (UPS) ska normalt klara övergången mellan nät och reservkraft men vi behöver även där göra en omkoppling som kan ta några minuter.

Det är bra för oss att utrustningen i Klockargården förnyas vilket säkerhetsställer att vi får en stabil drift.