Ett stort tack !

Ett stort tack för det engagemang alla i vår bygd visat oss när vi haft våra byamöten. Nästan en tredjedel av alla fastighetsägare i vårt område har kommit på dessa möten, tyckt till om fiberdragning och ställt frågor. Utan detta stöd hade vårt arbete varit så mycket svårare att kunna fixa fiber till bygden. Tack.