Etappindelning på installationer

Installationer och intag av fiber i huset sker genom att du bokar via ett meddelande från SLL som du får när det blir dags för ditt område.

Detta görs etappvis för att inte installatörerna ska behöva åka alltför mycket fram och tillbaka.

Installationer fortsätter 20190218 och framåt. Hjortsberg, Lövås, Hultås och delar av Vemmenhult står på tur. Vi hoppas att fler skåp blir klara med blåsning och svetsning men vi har tyvärr fortfarande en del strul med blåsningen pga besvärliga förhållanden.

På denna länk sker bokningar men du får meddelande på sms och mejl där det är dags för din etapp.

https://www.bokamera.se/SLL/Home