En julhälsning

Många i bygden utrycker sin glädje och tacksamhet till oss i styrelsen över fibern i vår bygd. Det är många som har fått jobba hemifrån i denna pandemitid som säger att de inte hade klarat vare sig arbete eller studier utan att också ha fiber. Kanske minns vi ändå ett samtal mer än alla andra under året. Det var den äldre mannen som var så glad över att ha fått fiber långt bort i krokarna. Dit vi fick ta oss över stock och sten och genom en sjö. Jag är så glad över fibern sa han. Förr fick jag åka 5 km varje dag för att hämta tidningen. Nu har jag tidningen hemma på köksbordet direkt och jag kan läsa den tack vare fibern. Livskvalité på många olika vis tack vare fibern så visst gör det skillnad med fiber.

Vi har ett gott samarbete med de andra fiberföreningarna som finns i vår kommun. Detta samarbete bidrog till att det var så mycket lättare att gå ihop och förhandla om fiber till mobilmaster. Nu vet vi inte hur det går med anslutningen ännu men vi är positiva att man vill ansluta och förbereda för nästa generation mobilkommunikation. 5g-masterna behöver i stor grad ha anslutning till fiber för att kunna leverera höga hastigheter.

Lakhallsvägen med Mikael Tuvenäs i spetsen gjorde ett försök tillsammans med oss att ansluta fiber. PTS gav möjlighet till nya bidrag. Ingen hade brytt sig om denna besvärliga terräng tidigare men nu hade IP-only plötsligt vaknat och fick bidraget från PTS. Vi hade begärt mer bidrag än dem, men nu håller vi tummarna att de verkligen får fiber under kommande år.

11 nya anslutningar för nybyggnationer och andra anslutningar till hus som byter ägare har också gjorts under året.

Något som vi märker ibland är att man inte tänker på fibern som något gemensamt. Men är man medlem i föreningen är man också delägare i fibern. Vi har gjort arbetet gemensamt och vi äger fibern ihop. Fibern som knyter ihop hela vår bygd.

I våras hjälpte vi idrottsföreningen att arrangera en av deras tipspromenader. Med tanke på att vår nod finns i Klockaregården och vi med det har mycket med idrottsföreningen att göra kändes det självklart att bjuda igen lite. På årets första soligaste vårdag hittade 159 personer till Röhl. Vi tänker återkomma nästa år igen på samma vis någon annanstans i bygden och då blir det nog någon fiberfråga igen.

Folkrusning på Bredaredsdagen var det inte för vår del men det var roligt att vara med.

Fibern knyter ihop hela vår bygd.

God Jul och Gott Nytt År !

Styrelsen