Elmätarbyte 7/6

Driftstörning kan ske då elmätare byts i Klockaregården Tisdag 7/6.

Troligtvis klarar reservkraft/batterier att hålla igång noden under tiden.

/ Stefan