Byggmöte 20181015

Ett urval punkter som togs upp på byggmöte 15/10

Mjöshult, inte mycket kvar att gräva men en del återställning kvar. Tex grusning och stenplockning.
Gamsen, färdiggrävd men grusning och stenplockning återstår. Ett par stora bilar har genat i kurvorna och förstört vägkanter och brevlådor…
Boda, några dagars grävarbete kvar + grusning och stenplockning.
Strömsberg, Blombacka, Långebroslätt. Här går en större maskin och det kan vara besvärligt att komma fram men här är bara någon dags arbete kvar innan maskinen transporteras över till Lövås. Maskinen är för stor för bron i Långebroslätt och måste därför köras runt på transport.

Grävplanen  framåt har ändrast pga av att den större maskinen inte kan gå på belagd väg. Sedan får inte övriga hamna för långt ifrån varandra för att hjulgrävaren som servar bandmaskiner inte ska få allt för långa transportsträckor. Vi kommer därför att gräva Lövås, Hultås och sedan gå över till Vemmenhult.  Men troligtvis kommer Aplakulla, också att hinnas med i november. Tyvärr får Hjortsberg och Skåpeslätt då vänta något. Planen kan ändras igen om något oförutsett händer….

Kundinstallationer fortsätter på södra sidan noden (Klockargården) och görs nu bland annat i Tätorten, Sandvad och Sköttning.

Telenor har succesivt blivit bättre på att förstå att vi har ett avtal med dem…. Men det kan ta lite tid från att installationen är gjord tills anslutningen går att beställa och använda. Slå in din adress på deras hemsida och kolla att du får upp ”Det finns ett erbjudande” innan du ringer.

Vi vill uppmana alla att gräva sin tomtgrävning innan det blir snö och tjäle. Grävningen kommer att fortsätta även om det kommer snö. Men förhoppningen är ju att sommaren fortsätter även en bit in i november…..:-)

Du kan också hjälpa till med återställningen genom att kratta och göra snyggt. Vi vill påminna om att entreprenören har ett meterpris för plöjning och grävning men återställningen betalas löpande. Så det vi kan göra själva innebär en besparing för oss alla.

Tack till bland annat Bosse Löfstrand och Leif Ohlsson som jobbar med röjning och annat arbete runt om kring.

Stefan