Årsstämma

Välkommen till årsstämma 2017

Tisdag 9 maj kl. 19.00 i Bredareds församlingshem

På programmet står:
Förhandlingar med stadgeändring (Stadgeändring pga förändringar i lagen om ekonomiska föreningar)
Förtäring
Information inför vår fiberbyggnation
SLL, vår entreprenör medverkar

Stämmohandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan från 1/5.

Det kommer att finnas möjlighet under kvällen att skriva på anslutningsavtal och markupplåtelseavtal för den som inte redan gjort detta.

Välkommen!

Styrelsen

Föredragningslista 

Förslag till nya stadgar 2017

Markavtal 

Anslutningsavtal

Årsbokslut Bredareds Fiber EK 2016

Revisionsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016

Förslag till ändring av §21 i stadgarna