Årsstämma 2018

Välkomna till Årsstämma 2018

Måndag 16 april kl. 19.00 i Bredareds församlingshem

På programmet står:

Förhandlingar
Fika
Status på fibergrävningarna
Information om gruppavtal

Stämmohandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan från 1/4.

Det kommer att finnas möjlighet under kvällen att skriva på anslutningsavtal och markupplåtelseavtal för den som inte redan gjort detta.

Välkommen!

Styrelsen

Bredareds Fiber Ekonomisk Förening

Föredragningslista Årsstämma Bredareds fiber

Årsredovisning 2017

Revisionsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Markavtal Bredareds Fiber

Anslutningsavtal Bredareds Fiber Ekonomisk Förening

Protokoll Årsmöte 20180416