Årsmöte Måndag 24 April kl 19,00

Välkommen till årsmöte i Klockaregården.

Vår nya leverantör av bredband bjuder på nygrillade hamburgare för de som
vill träffas på plats.

Vi kommer också att erbjuda möjligheten att medverka digitalt. Länk till detta kommer senare.

Ärenden enligt stadgarna.

Allt eftersom handlingarna blir klara så lägger vi upp dem på www.bredaredsfiber.se    

Vår nya leverantör av bredband kommer att presenteras och gå igenom detaljerna för hur bytet ska gå till. Nu finns presentationen nedan att ladda ner. Bytet kommer att ske i höst så vi kommer att lägga upp mer info så snart vi vet mer och har kommit igenom alla detaljer.