Arbete i noden. 2020-01-30


Torsdag förmiddag ca 9-12 pågår arbete i noden/Klockargården. Omkopplingar sker dels för ombyggnaden i Klockargården och för installation av fler ups-batterier. Förhoppningen är att avbrotten blir korta men det kan ändå ta tid innan anslutningen är tillbaka igen.

Stefan