Arbete i fibernätet måndag 13 januari 2020.

För att minska risken för störningar så kommer vi att vattensäkra skåpet vid Klinten. Detta skåp står vid bron mot Mjöshult/Boda och riskerar att hamna under vatten vid extrema flöden.
Förhoppningen är att ingen ska behöva få något avbrott men risken finns att några anslutningar behöver svetsas om och då drabbas av kortare avbrott under dagen.

Bilden är från februari 2019