Anbudsöppning

Idag har vi haft ett möte där vi öppnad de tre anbuden som har kommit in.

Vi har några kompletterande frågor att ställa till entreprenörerna och den 13/3 kommer vi att ha en sista genomgång av anbuden för att sedan kunna ta beslut vilket anbud vi väljer den 19/3.

Styrelsen var förhoppningsfull efter mötet.

/ Stefan