Aktuell anslutningsgrad

Antal tätort 103
Utan fiber 75
Tackat nej 8
Tackat ja 54
Ej besked 13
Anslutningsgrad 72%
Antal inskickade avtal 41
Antal utanför tätort 401
Tackat nej 36
Tackat ja 312
Ej besked 53
Anslutningsgrad 78%
Antal inskickade avtal 243
Sommarstugor 133
Tackat nej 32
Tackat ja 35
Ej besked 66
Anslutningsgrad 26%
Antal inskickade avtal 27