Måste jag anmäla mig?

Måste man gå med i den ekonomiska föreningen?

När du bestämt dig för att haka på i fiberutbyggnaden måste du bli medlem. När du går med betalar du en insats på 100 kronor, därefter en medlemsavgiften på 100 kronor per år.

Jag har fyllt i intresseanmälan, men vad händer nu?

Vi jobbar aktivt med att fler ska anmäla sitt intresse. Så snart alla som vill är med kan vi räkna på vad kostnaden blir för varje hushåll. Sedan är det bara avtal, projektplan och beslut om genomförande som ska till innan vi börjar gräva!

Är anmälan bindande?

Nej, att anmäla sitt intresse hjälper oss bara att kartlägga hur en plausibel fiberutbyggnad kan komma att se ut.

Jag skrev NEJ, på intresseanmälan, men kan man ångra sig?

Ta kontakt med arbetsgruppen så snart du har möjlighet, så hjälper vi dig med medlemskapet.