Hur långt har vi kommit ?

Antal installerade anslutningar 25 januari: 310st

Grävningarna är i princip slutförda förutom Gåshult. Där är det drygt en kiometer kvar men får tyvärr vänta tills dödsbo är reglerat och nya ägare kan skriva på markavtal.

Totalt har vi grävt 11,4 mil

Fiberblåsning pågår och har ca 15 % kvar att blåsa (20190211)

Installationer återupptas från 20190218 och pågår troligtvis under hela februari innan alla blir klara.