Medlemskap och stadgar

 Bredareds Fiber Ekonomisk Förening

har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Som medlem deltar du i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Verksamhetsområdet sträcker sig över Bredareds församling med omnejd. Äger du en fastighet inom verksamhetsområdet kan du också bli medlem. Är ni två eller flera som äger en fastighet tillsammans kan dock endast en av er bli medlem.

2018 grävde vi färdigt i stort sett i hela Bredared. Vi har dock förberett med tomslang till de flesta fastigheter och om du vill ansluta så behöver du själv bekosta grävningen från där tomslangen ligger. Själva anslutningen (blåsning och svetsning av fiber samt installation av mediaomvandlare görs till självkostnadspris. Om det går att samordna flera nyanslutningar så gör vi det för att hålla kostnaderna nere.

Medlemskap eller överlåtelse..

Om du önskar avsluta ditt medlemskap ska detta ske vid slutet av räkenskapsåret och först 2 år efter inträde. Uppsägningen ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske samma år.